Under våren drev GRC ett ärende som gäller bristande tillgänglighet på en aktivitetsbaserad arbetsplats  i Göteborgs Stad. En förlikning ingicks…