Gäster från USA 11 sep 2019
 

På fredag 13 september kommer en stor grupp studenter från USA till GRC. De studerar statsvetenskap och sociologi. Av oss…