Antidiskrimineringsbyrån Väst skriver idag till Göteborgs stads kommunstyrelseledamöter samt stadsdirektör Eva Hessman att vi ser allvarligt på att stadens  MR-avdelning…

Antidiskrimineringsbyrån Väst (tidigare Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering)_Skrivelse till Kommunstyrelsen