Under året har GRC, tillsammans med Transammans, FPES och RFSL Göteborg, arbetat för att fästa uppmärksamhet på bristerna i den…