Antidiskrimineringsbyrån Väst (tidigare Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering) undersöker just nu hur corona påverkar framtidstron hos unga vuxna oavsett kön könsöverskridande identitet…

rätt bild instagram barnrättspr..001
 

”Antidiskrimineringsbyrån Väst har i dag tilldelats Västra Götalandsregionens stipendium för mänskliga rättigheter 2020 på 100 000 kronor. Ert arbete för…