Med anledning av lördagens demonstrationer kommer Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering annonsera tillsammans med Hyresgästföreningen, Stadsmissionen och Bräcke Diakoni annonsera i…

 
Civilkurage Workshops 29 sep 2017
 

Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering arrangerar ett antal workshops om civilkurage under hösten 2017 och våren 2018. Första tillfället sker redan…