Den 3 december lanseras rapporten Respekt för rättigheter? Rapport om hur Sverige lever upp till konventionen om rättigheter för personer…

 
 

Under året har GRC, tillsammans med Transammans, FPES och RFSL Göteborg, arbetat för att fästa uppmärksamhet på bristerna i den…