Vi undersöker just nu hur förvaltningar och bolag i Göteborgs Stad arbetar med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering. Aktiva åtgärder…