Under våren drev GRC ett ärende som gäller bristande tillgänglighet på en aktivitetsbaserad arbetsplats  i Göteborgs Stad. En förlikning ingicks…

 
 

Den 27 januari i år granskades situationen gällande de mänskliga rättigheterna i Sverige inom ramen för FN:s Universal Periodic Review…

 
 

Den här veckan tipsar vi om poddar. En handlar om eugenik – läran om hur människan kan förädlas genom biologiska…

 
 

Den juridiska rådgivningen på GRC är fortsatt aktiv under den pågående pandemin covid-19. Vi anpassar oss efter rådande riktlinjer. Med…