Antidiskrimineringsbyrån Väst skriver idag till Göteborgs stads kommunstyrelseledamöter samt stadsdirektör Eva Hessman att vi ser allvarligt på att stadens  MR-avdelning…

Antidiskrimineringsbyrån Väst (tidigare Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering)_Skrivelse till Kommunstyrelsen
 

Richard Magito Brun var vice ordförande i Antidiskrimineringsbyrån Väst (tidigare Göteborgs rättighetscenter – mot diskriminering) under lång tid och var också…

 
 

Idag har regeringen beviljat Malmö mot Diskriminering och Antidiskrimineringsbyrån Väst (tidigare Göteborgs rättighetscenter – mot diskriminering) 1,5 miljoner kronor för…

 
 

Vi undersöker just nu hur förvaltningar och bolag i Göteborgs Stad arbetar med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering. Aktiva åtgärder…