OM GRC

Så blir du medlem

Medlemskap för organisationer
Det är i första hand organisationer som är medlemmar i Antidiskrimineringsbyrån Väst (tidigare Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering – namnbyte pågår).
Organisationer som erkänner och aktivt arbetar för föreningens ändamål kan ansöka om att bli medlemmar.
Medlemskap kan inte beviljas till vinstdrivande organisationer, företag eller politiska partier.

Medlemsavgiften för medlemsorganisationer är 250 kr per år.
En organisation som vill bli medlem ansöker om medlemskap genom att fylla i ADB-Väst_medlemsansökan_blankett, som ifylld mailas till info@gbgrc.se. Vid Antidiskrimineringsbyrån Västs nästa styrelsemöte fattas beslut om medlemskap. Efter styrelsens godkännande kan ni betala in medlemsavgiften på bankgiro 759-9822. Ange namn på organisationen vid inbetalningen.

Du kan läsa mer om de medlemsorganisationer som redan ingår i Antidiskrimineringsbyrån Väst här.

Medlemskap för enskilda personer
Enskilda personer  kan bli stödmedlemmar om de erkänner och aktivt arbetar för föreningens ändamål. Årsavgiften är 50 kr. Fyll i ADB-Väst_medlemsansökan_blankett_enskild stödmedlem och maila till info@gbgrc.se. Vid Antidiskrimineringsbyrån Västs nästa styrelsemöte fattas beslut om medlemskap. Efter styrelsens godkännande kan ni betala in medlemsavgiften på bankgiro 759-9822. Ange ditt namn vid inbetalningen.