OM GRC

Så blir du medlem

Medlemskap för organisationer
Det är i första hand organisationer som är medlemmar i Göteborgs rättighetscenter.
Organisationer som erkänner och aktivt arbetar för föreningens ändamål kan ansöka om att bli medlemmar.
Medlemskap kan inte beviljas till vinstdrivande organisationer, företag eller politiska partier.

Medlemsavgiften för medlemsorganisationer är 250 kr per år.
En organisation som vill bli medlem ansöker om medlemskap genom denna blankett, som ifylld mailas till info@gbgrc.se. Vid Göteborgs rättighetscenters nästa styrelsemöte fattas beslut om medlemskap. Efter styrelsens godkännande kan ni betala in medlemsavgiften på bankgiro 759-9822. Ange namn på organisationen.

Du kan läsa mer om de medlemsorganisationer som redan ingår i Göteborgs rättighetscenter här.

Medlemskap för enskilda personer
Enskilda personer  kan bli stödmedlemmar om de erkänner och aktivt arbetar för föreningens ändamål. Årsavgiften är 50 kr. Samma blankett som ovan används.

Betala medlemsavgiften på bankgiro 759-9822 och ange namn och e-postadress.