OM GRC

Medlemsorganisationer

Antidiskrimineringsbyrån Väst har för närvarande 22 medlemsorganisationer.
Vill din organisation ansöka om medlemskap? Läs mer här!

Agape Göteborg – Frivilligorganisation för ungdomar i utanförskap

Attention Göteborg – Företräder personer med neuropsykiatriska funktionshinder

Attention Hisingen Kungälv – Företräder personer med neuropsykiatriska funktionshinder

DHR Göteborg – Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet – Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder

Femmis – Frivilligt Ensamstående Mammor med Insemination/IVF.

Forum för Mänskliga Rättigheter o Demokrati i Iran

Funktionsrätt Göteborg – Funktionshinderföreningar i samverkan i Göteborg

Funktionsrätt Västra Götaland -Funktionshinderföreningar i samverkan i Västra Götaland

GIL – Göteborgskooperativet för Independent Living

Göteborgs Dövas Förening

Homan Göteborg – arbetar för lika rättigheter och mänskliga rättigheter för HBTQ-personer

Infoglob – Etableringslots för nyanlända

Interfem – Feministisk och antirasistisk tankesmedja

LGBTQ Students Gothenburg LGBTQ Students Gothenburg

Positiva Gruppen, Väst – Självhjälpsförening för hivpositiva

RFHL Göteborg – RFHL står för rättigheter, frigörelse, hälsa och likabehandling – ett samhälle utan social diskriminering

RFSL Göteborg – Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter

RFSU Göteborg – Riksförbundet för sexuell upplysning

Riksföreningen för ME Patienter i Väst

RISK Lokalföreningen i Göteborg – Förebyggande arbete mot kvinnlig könsstympning

SLM Göteborg, Scandinavian Leathermen Göteborg

Transföreningen FPES – Verkar för transpersoners rättigheter

Unga Rörelsehindrade Göteborgsklubben

Utopia – Kulturförening för alla – oavsett bakgrund, sexualitet, funktionsförmåga, kön eller ålder.