OM GRC

Medlemsorganisationer

Göteborgs rättighetscenter har för närvarande 28 medlemsorganisationer.
Vill din organisation ansöka om medlemskap? Läs mer här!

Attention Göteborg – Företräder personer med neuropsykiatriska funktionshinder

Attention Hisingen Kungälv – Företräder personer med neuropsykiatriska funktionshinder

DHR Göteborg – Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet – Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder

Femmis – Frivilligt Ensamstående Mammor med Insemination/IVF.

Forum för Mänskliga Rättigheter o Demokrati i Iran

Funktionsrätt Göteborg – Funktionshinderföreningar i samverkan i Göteborg

Funktionsrätt Västra Götaland -Funktionshinderföreningar i samverkan i Västra Götaland

GIL – Göteborgskooperativet för Independent Living

Göteborgs Dövas Förening

Homan Göteborg – arbetar för lika rättigheter och mänskliga rättigheter för HBT personer.

Infoglob – Etableringslots för nyanlända

Interfem – Feministisk och antirasistisk tankesmedja

Magan Welfare Förening – Demokrati och utveckling

Positiva Gruppen, Väst – Självhjälpsförening för hivpositiva

Puntland Community Organisation i Göteborg – Stöd för människor med somalisk bakgrund

RFHL, Göteborg – RFHL står för rättigheter, frigörelse, hälsa och likabehandling – ett samhälle utan social diskriminering

RFSL, Göteborg – Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter

RFSU, Göteborg – Riksförbundet för sexuell upplysning

Riksföreningen för ME Patienter i Väst

RISK Lokalföreningen i Göteborg – Förebyggande arbete mot kvinnlig könsstympning

Rosengrenska stiftelsen – Vård för gömda flyktingar

SLM Göteborg, Scandinavian Leathermen Göteborg

Transföreningen FPES – Verkar för transpersoners rättigheter

Unga Rörelsehindrade Göteborgsklubben

Utopias – Kulturförening för alla – oavsett bakgrund, sexualitet, funktionsförmåga, kön eller ålder.