Om oss

Medlemsorganisationer

Göteborgs rättighetscenter har för närvarande 29 medlemsorganisationer.
Vill din organisation ansöka om medlemskap? Läs mer här!

Attention Göteborg – Företräder personer med neuropsykiatriska funktionshinder

Attention Hisingen Kungälv – Företräder personer med neuropsykiatriska funktionshinder

CERHA – Är inriktade på att skapa förutsättningar för hälsofrämjande aktiviteter för romer.

DHR Göteborg – Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet – Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder

Femmis – Frivilligt Ensamstående Mammor med Insemination/IVF.

FOFF Göteborg – Forum för feministiska föräldrar

Forum för Mänskliga Rättigheter o Demokrati i Iran

GIL – Göteborgskooperativet för Independent Living

Göteborgs Dövas Förening

Homan Göteborg – arbetar för lika rättigheter och mänskliga rättigheter för HBT personer.

HSO, Göteborg – Handikappförbunden Göteborg

HSO Västra Götaland – Handikappförbunden Västra Götaland

IKFF, Göteborgskretsen – Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet

Infoglob – Etableringslots för nyanlända

Interfem – Feministisk och antirasistisk tankesmedja

Kulturgruppen för resandefolket

Magan Welfare Förening – Demokrati och utveckling

Män för Jämställdhet

Positiva Gruppen, Väst – Självhjälpsförening för hivpositiva

PRO, Göteborg – Pensionärernas Riksorganisation

Puntland Community Organisation i Göteborg – Stöd för människor med somalisk bakgrund

Resandebarnens rätt – Syftar till att tillvarata resandebarnens rättigheter

RFHL, Göteborg – RFHL står för rättigheter, frigörelse, hälsa och likabehandling – ett samhälle utan social diskriminering

RFSL, Göteborg – Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter

RFSU, Göteborg – Riksförbundet för sexuell upplysning

Riksföreningen för ME Patienter i Väst

Rosengrenska stiftelsen – Vård för gömda flyktingar

SLM Göteborg, Scandinavian Leathermen Göteborg

Stolta Föräldrar Göteborg – Förening för anhöriga till hbtq-personer

Transföreningen FPES – Verkar för transpersoners rättigheter

Unga Rörelsehindrade Göteborgsklubben

Utopia – Kulturförening för alla – oavsett bakgrund, sexualitet, funktionsförmåga, kön eller ålder.