OM GRC

Praktikanter och volontärer

Praktik

GRC tar inte emot några praktikanter utöver de som kommer via fördjupnings-kursen rättspraktik på Juristprogrammet vid Göteborgs Universitet.

Volontärer

Just nu har GRC ingen volontärspool.