OM GRC

Styrelse 2019

GRC:s styrelse valdes på årsmötet den 20 mars 2018. För att kontakta styrelsen kan du maila styrelsen@gbgrc.se

Verksamhetsutskottet
Mirella Pejcic, ordförande
Richard Magito Brun, vice ordförande
Miriam Nokrach, kassör

Ledamöter
Cecilia Solberg
Annika Larsson
Amal Farah

Ersättare
Janiche Opsahl
Celine Adamsson

Revisorer
Auktoriserad revisor: Charlotte Severin, Severin Redovisning & Revision
Förtroendevald revisor: Thomas Martinsson

Valberedning
Domino Kai, sammankallande, Ulf Kamne och Suzanne Selin
Kontakt: valberedning@gbgrc.se