OM GRC

Styrelse 2020

Ny  styrelse valdes på årsmötet den 24 mars 2021. För att kontakta styrelsen kan du maila styrelsen@gbgrc.se

Verksamhetsutskottet
Mirella Pejcic, ordförande
Miriam Nokrach, vice ordförande
Andreas Hernbo, kassör

Ledamöter
Cecilia Solberg
Annika Larsson
Janiche Opsahl
Domino Kaj

Ersättare
David Nilsson
Victoria Trygg

Revisorer
Auktoriserad revisor: Charlotte Severin, Severin Redovisning & Revision
Förtroendevald revisor: Thomas Martinsson

Valberedning
Ulf Kamne och Suzanne Selin
Kontakt: valberedning@gbgrc.se