Om oss

Styrelse

GRC:s styrelse valdes på årsmötet den 21 mars 2017. För att kontakta styrelsen kan du maila styrelsen@gbgrc.se

Verksamhetsutskottet
Alem Bennett, ordförande
Richard Magito Brun, vice ordförande
Gabriela Velasquez, kassör

Ledamöter
David Levi
Cecilia Solberg
Fredrik Engström
Niyat Tesfay

Ersättare
Mirella Pejcic
Abbe Hassan
Aroma Abrashi
Egil Aasgaard

Revisorer
Auktoriserad revisor: Charlotte Severin, Severin Redovisning & Revision
Förtroendevald revisor: Viveqa Rosengren

 

Valberedning
Thomas Martinsson, sammankallande
Annika Larsson
Camilla Schultz
kontakt: valberedning@gbgrc.se