OM GRC

Styrelse

GRC:s styrelse valdes på årsmötet den 20 mars 2018. För att kontakta styrelsen kan du maila styrelsen@gbgrc.se

Verksamhetsutskottet
Mirella Pejcic, ordförande
Richard Magito Brun, vice ordförande
Gabriela Velasquez, kassör

Ledamöter
David Levi
Cecilia Solberg
Annika Larsson

Ersättare
Vakant
Vakant

Adjungerade
Miriam Nokrach
Amal Farah

Revisorer
Auktoriserad revisor: Charlotte Severin, Severin Redovisning & Revision
Förtroendevald revisor: Thomas Martinsson

 

Valberedning
Domino Kai, sammankallande
Karl Rosenqvist
kontakt: valberedning@gbgrc.se