Projekt & kampanjer

Dina Rättigheter 2.0

GRC lanserar hemsidan Dina Rättigheter!

Hemsidan vänder sig i första hand till papperslösa människor som bor  i Västra Götalandsregionen. Här hittar du användbar information, länkar och kontakter till myndigheter, organisationer och andra aktörer som kan stödja dig i att hävda dina mänskliga rättigheter. Hemsidan hittar du på dinarattigheter.org.

SOMALISKA

Projektet är en fortsättning och utveckling av projektet Dina Rättigheter 1.0 som pågick under 2012. Syftet med Dina Rättigheter 2.0 är att skapa ett webbaserat, digitalt forum för informations- och kunskapsspridning, med tillgängliga metoder, material och berättelser, där nyanlända och papperslösa kvinnor och transpersoner enkelt kan hitta information på flera språk om hur de kan agera och har makten att agera när de blir utsatta för våld, hot om våld, kränkningar och diskriminering.

Samarbetspartners
Interfem
Ain´t I a Woman-kampanjen
Sfsa, Socialarbetare för social aktion
Projektledare var Paula Cardozo.