Projekt & kampanjer

Dina rättigheter 1.0

Syftet med projektet är att ta fram metoder för att nyanlända/papperslösa kvinnor och transpersoner ska kunna veta hur de ska agera och har makten att agera när de blir utsatta för våld, hot om våld, kränkningar och diskriminering.

Broschyren ”Dina rättigheter – information till papperslösa kvinnor”
Vill du sprida, läsa och ladda ner broschyren Dina rättigheter kan du gå in här.

Broschyren vänder sig till papperslösa kvinnor och transpersoner och finns på följande språk:
– Svenska ”Dina rättigheter – information till papperslösa kvinnor”
– Engelska ”Your rights – information for undocumented women”
– Serbiska ”Vaša prava – informacije za žije nedokumentovanih”
– Spanska ”Tus derechos – información para mujeres sin papeles”
– Franska ”Vois droits – informacion pour femmes sans papiers”
– Ryska ”Ваши права”
– Albanska ”Të drejtat e tua”

Dina rättigheter (svenska)

Broschyren ”Våra skyldigheter – information till myndigheter om att arbeta med papperslösa personer”
Projektet har även skapat broschyren Våra skyldigheter med syfte att sprida kunskap om, samt belysa myndigheters ansvar gentemot papperslösa personer som vistas i Sverige. Broschyren kan du läsa och ladda ner här.

Våra skyldigheter

Övergripande mål med Dina rättigheter 1.0
• Kvinnor och transpersoner som kommer till Sverige känner till sina rättigheter.
• Kvinnor och transpersoner som har blivit utsatta för våld, hot om våld, kränkningar eller diskriminering har den kunskap och verktyg de behöver för att agera.
• Myndigheter och andra aktörer som möter nyanlända kvinnor har kunskap om metoder och kan agera för att stärka kvinnornas position och egenmakt

Projektets mål
1. Det finns lättillgängligt material för nyanlända/papperslösa kvinnor och transpersoner om hur man ska agera om man blir utsatt för våld, hot om våld, kränkningar och diskriminering.
2. Myndigheter och andra aktörer har material och metoder som kan användas för att stärka nyanlända/papperslösa kvinnors och transpersoners positioner.

Projektet i media
Feministiskt perspektiv har skrivit om projektet Dina Rättigheter 1.0, om detta kan du läsa här.

Samarbetspartners
Interfem
Ain’t I a Woman-kampanjen
Sfsa, Socialarbetare för social aktion

Kontakt
Paula Cardozo, projektledare
031-788 44 20
paula.cardozo@gbgrc.se