Projekt & kampanjer

Fight Racism Now – Stoppa rasismen nu!

Göteborgs rättighetscenter deltar i den internationella antirasistiska kampanjen ”Fight Racism Now: Action Speaks Louder Than Words”.

frn-big-logo-se


Stoppa rasismen nu! vill uppmana det svenska folket i all dess mångfald att kräva politiska åtgärder mot vardagsrasismen.

Det är hög tid att vi bestämmer oss. Vill vi ha ett samhälle baserat på en respekt för alla människors lika värde och den enskilda människans frihet och värdighet? Eller vill vi ha ett samhälle där att vara vit är ett villkor för ens jämlikhet och delaktighet i samhället?

Fight Racism Now: Action Speaks Louder than Words drivs av den svenska föreningen Fight Racism Now (FRN) och stöds av Open Society Foundations.

I Sverige heter kampanjen Stoppa rasismen nu! och backas av ”Koalitionen för alla människors lika värde”: Afrosvenskarnas forum för rättvisa, Afrosvenskarnas riksförbund, Antirasistiska akademin, Byrån för lika rättigheter, Centralförbundet Roma International, Centrum mot rasism, Cinemafrica, Diskrimineringsbyrån Uppsala, Ensamkommandes förbund, English International Association i Lund, Fight Racism Now (FRN), Föreningen Tryck, Guatemalanska föreningen i Lund, Göteborgs rättighetscenter, Ibn Rushd studieförbund, Interfem, Mångkulturellt centrum, Nätverket antirasister i Uppsala, Organisation for Poverty Alleviation and Development (OPAD), Roma filmfestival, Roma institutet, Romano Pasos Research Center, Romer för kulturell utveckling, Romska rådet i Göteborg, Riksförbundet Romer i Europa, Rörelsen gatans röst och ansikte, Samarbetsorgan för etniska organisationer i Sverige (SIOS), Svenska muslimer för fred och rättvisa, Sveriges unga muslimer, Tamam, Teskedsorden och Örebro rättighetscenter.