Projekt & kampanjer

Göteborg mot islamofobi

Logot_islam

Göteborgs rättighetscenter – mot diskriminering drev under 2014 projektet Göteborg mot islamofobi i samverkan med Ibn Rushd Studieförbund och Puntland Community Organisation.

Målet med projektet Göteborg mot islamofobi var att motverka och förebygga islamofobi. Islamofobi kan visa sig som diskriminering, kränkningar eller hatbrott riktade mot muslimer eller personer som uppfattas som muslimer. Att ha erfarenheter av islamofobi behöver inte innebära att du är muslim. Det kan betyda att du läses och ses som muslim, pga. t.ex. klädsel, nationalitet, etnicitet eller hudfärg.

Inom projektet har vi också samlat in vittnesmål från personer som blivit utsatta för islamofobi för att synliggöra hur islamofobiska handlingar drabbar muslimer och personer som tolkas vara muslimer. Dessa berättelser är viktiga för att komplettera siffrorna i hatbrottsstatistiken.

Samverkanspartners

Studieförbundet Ibn Rushd och Puntland Community Organisation.

Aktiviteter

Utbilda 80 nyckelpersoner från olika samhällsinstitutioner om förebyggande av islamofobi i deras verksamheter.
Producera och sprida ett metodmaterial om förebyggande och motverkande av islamofobi till institutioner som kan löpa risk att agera islamofobiskt i sin verksamhet.
Producera och sprida ett metodmaterial på flera språk till det muslimska civilsamhället, om rättigheter och resurser för personer som har utsatts för islamofobiska kränkningar och om vilka vägar som finns till upprättelse.
Opinionsbilda mot islamofobi och påverka samhällsdebatten under valrörelsen så att de antirasistiska rösterna ljuder högre än de rasistiska, bland annat i Almedalen.

Metodmaterial 1 till personer med erfarenheter av islamofobi i Göteborg
1. Fakta kring FN:s deklaration om mänskliga rättigheter
2. Fakta kring den svenska Diskrimineringslagen
3. Rättsfall av Islamofobi i EU och Sverige
4. Vittnesmål och statistik i diskriminering, kränkningar och hatbrott mot muslimer i Göteborg
5. Praktisk information för den som blir diskriminerad

Metodmaterial 2 till myndigheter i Göteborg
1. Fakta kring FN:s deklaration om mänskliga rättigheter
2. Fakta kring den svenska diskrimineringslagen
3. Rättsfall av Islamofobi i EU och Sverige
4. Vittnesmål och statistik i diskriminering, kränkningar och hatbrott mot muslimer i Göteborg
5. Att utforma likabehandlingsplan
6. Att upprätthålla likabehandling; tips och råd om praktiska lösningar
7. Att hantera situationer av diskriminering och trakasserier