Projekt & kampanjer

Kompetensutveckling i diskrimineringsfrågor (KID)

Argumenten för att arbeta med normkritisk organisationsutveckling och antidiskrimineringsarbete, och därmed skapa en inkluderande arbetsplats, är många. Att slippa bli diskriminerad är en mänsklig rättighet. Det finns en lagstiftning som ställer krav på arbetsgivare. Dessutom finns exempel som visar att likabehandlingsarbete och normkritisk organisationsutveckling är lönsamt och utvecklande för verksamheten.
Under hösten 2011 till och med sommaren 2013 bedrev Kvinnofolkhögskolan, i samarbete med Unionen, Vision, Göteborgs Folkhögskola, Västra Götalandsregionen och Göteborgs rättighetscenter – mot diskriminering, kompetensutveckling i diskrimineringsfrågor och metoder för att främja en likvärdig behandling i arbetslivet. Projektet finansieras av Europeiska Socialfonden, ESF.

Utbildningarna riktar sig till personal inom folkhögskola, fritidsverksamhet och till andra nyckelpersoner på arbetsmarknaden inom den privata såväl som inom den offentliga och ideella sektorn i Västra Götalands och Hallands län. Till nyckelpersoner räknas till exempel chefer, personal- och mångfaldsansvariga samt fackliga representanter.

Kontaktperson:

Sofia Lundkvist

031-780 35 10, 0735-81 88 48

sofia.lundqvist.kvi(at)folkbildning.net