Projekt & kampanjer

Göteborg för alla! Fristad Göteborg

Vad gör du i din stad? Fikar, tränar, uppsöker vårdcentralen, hänger på fritidsgården? Göteborg ska vara en stad som är till för alla, men så är inte fallet idag.

Papperslösa flyktingar – personer som har fått avslag på sin asylansökan eller som aldrig sökt asyl – lever idag nästan helt utanför det sociala trygghetssystemet. Många saknar såväl pengar som en stadig bostad och alla lever under det ständiga hotet att när som helst bli gripna och utvisade till det land som de flytt ifrån.

Detta vill vi ändra på. Men vi behöver hjälp. I väntan på att staten och kommunerna ska ta sitt ansvar för papperslösa så kan civilsamhället gå före och visa vägen.

Fristad Göteborg är ett projekt som drivs av nätverket Ingen människa är illegal och Göteborgs rättighetscenter – mot diskriminering inom ramen för projektet Göteborg För Alla! Projektet går ut på att göra platser mer tillgängliga för papperslösa och sprida information om dem till papperslösa. Idrottsklubbar, vårdcentraler, kaféer, kulturföreningar med flera ska kunna ansluta sig och utlysa sin verksamhet som en ”fristad” för papperslösa. Rent praktiskt kan det ske genom att t.ex. införa särskilda gratiserbjudanden eller rabatter eller genom att ha separata register där identitet inte utkrävs för att kunna delta i de aktiviteter verksamheten har.

Myndigheterna glömmer att människor fortsätter vara människor oavsett vad Migrationsverket och staten bestämmer om rätten till uppehållstillstånd. De glömmer att ett avslag inte gör en asylsökande mindre lik andra människor, som fortsätter ha behov och drömmar trots dessa beslut. Vi kan påminna dem om det.

Hemsida
Den 5 oktober 2013 lanserades Fristad Göteborg på Hammarkullens Folkets Hus. Vi var ungefär 50 deltagare som fick ta del av situationen efter den nya lagen som ger papperslösa rätt till viss subventionerad hälso- och sjukvård av Ellen Krabbe från stiftelsen Rosengrenska. Helena Holgersson pratade om sin avhandling Icke-medborgarskapets urbana geografi .  ”Gömda flyktingar”, ”papperslösa”, ”illegala invandrare” – benämningarna döljer männi­skor som varken får plats i välfärdsstaten eller i staden. Med utgångspunkt i Göteborg analyserar sociologen Helena Holgersson i sin etnografiska studie av icke-medborgarskapets urbana geografi hur dessa människor rör sig i stadsmiljön.

Malmö Fristad berättade hur de har arbetat med Fristad och vilka strategierna är för att engagera föreningar, företag, tjänstemän och politiker för att förändra förutsättningarna lokalt för papperslösa människor. No Border Musical och Asylstafetten berättade om deras erfarenheter och stod som exempel på hur vi kan arbeta för att uppmärksamma migrationspolitiken och engagera för förändring. Ett varmt tack till alla som gjorde denna fantastiska dag!

Länk till Fristad Göteborgs hemsida finner du här.

Inför lanseringen av Fristad Göteborg har Göteborgs Fria Tidning skrivit om projektet, se länk här.

Projektledare var Paula Cardozo.

SvartLogga