Projekt & kampanjer

Torsdagsaktionen – Bristande tillgänglighet är diskriminering

Göteborgs rättighetscenter och Sveriges antidiskrimineringsbyråer stod bakom Torsdagsaktionen som genomfördes mellan åren 2011 och 2014.

Den 19 november 2010 gick remisstiden ut för förslaget i promemorian Bortom fagert tal (Ds 2010:20), att bristande tillgänglighet ska klassas som diskriminering. Bristande tillgänglighet blev en form av diskriminering i Diskrimineringslagen 2015. 2018 skärptes lagen till att också gälla för mindre företag.

Läs mer om bristande tillgänglighet

Nu är det dags att gå från ord till handling, promemorians titel talar sitt tydliga språk!

DHR tog inför Internationella funktionshinderdagen 2011 initiativ till det som vi kallar Torsdagsaktionen. Från 1 december har vi funnits på plats inför varje regeringssammanträde.

flygblad_1035

Vanliga frågor om Torsdagsaktionen

Vad vill Torsdagsaktionen?
Att regeringen förverkligar utredningsförslaget Bortom fagert tal (Ds 2010:20) om hur bristande tillgänglighet ska kunna ses som diskriminering av personer med funktionsnedsättning.

Varför är det viktigt att få ett diskrimineringsförbud som omfattar bristande tillgänglighet?
– För att kalla den utestängning av personer med funktionsnedsättning utsätts för genom brister i tillgänglighet och användbarhet för vad den är – diskriminering.
– För att få ett politiskt ställningstagande som tydligt signalerar att samhället ska utformas efter den mänskliga mångfalden, så vi  börjar göra rätt från början.
– För att du som individ ska ha möjlighet att få din sak prövad.

Finns det inte redan lagar?
Det finns lagar om exempelvis hur man ska bygga och hur publika transporter ska utformas, men dessa efterlevs inte. Det finns också en diskrimineringslag som säger att personer med
funktionsnedsättning inte får diskrimineras. Bristande tillgänglighet ses dock inte som diskriminering, förutom att det finns krav inom arbetslivet på skäliga stöd- och anpassningsåtgärder och i högskolan på tillgängliga undervisningslokaler.

Är det inte väldigt dyrt med tillgänglighet, finns det inte bättre saker att lägga pengarna på?

Tillgänglighet är en fråga om mänskliga rättigheter och man kan inte sätta ett pris på allas rätt till delaktighet. Dessutom är det dyrt med otillgänglighet. Ett samhälle där man utgår från Design för alla är betydligt mer hållbart och ekonomiskt. I Bortom fagert tal hävdas inte att allt ska göras om, däremot att krav ska kunna ställas på skäliga åtgärder..

Varför heter det Torsdagsaktionen?

För att aktionen genomfördes varje torsdagsmorgon, kl 08-09, inför veckans regeringssammanträde.

Vad betyder antalet dagar på flygbladen?

Antalet dagar som passerat sedan remisstiden gick ut den 19 november 2010.

När och hur började Torsdagsaktionen?
Torsdagen den 1 december 2011 inleddes Torsdagsaktionen av DHR. Det hade då gått 377 dagar, drygt ett år. Efter tre månader började ytterligare förbund ansluta och i dag är vi 15 organisationer som står bakom aktionen.