Rådgivning

Rådgivning

Rådgivning i diskrimineringsfrågor

Göteborgs rättighetscenter – mot diskriminering (GRC) är en antidiskrimineringsbyrå som årligen tar emot ett stort antal anmälningar om diskriminering.
Du som upplever att du är diskriminerad kan få rådgivning av juristerna på GRC.
Vi svarar på frågor om diskrimineringslagens alla diskrimineringsgrunder: etnicitet eller ras, religion eller annan trosuppfattning, kön, könsidentitet eller könsuttryck, sexuell läggning, funktionsnedsättning och ålder.

Vår verksamhet har begränsade resurser och därför behöver vi göra ett urval av vilka anmälningar som vi kan utreda. 

När vi väljer vilka ärenden vi kan utreda bedömer vi följande:

  1. Finns det en koppling till någon diskrimineringsgrund?
  2. Omfattas situationen av diskrimineringslagen?
  3. Finns det bevisning i ärendet?
  4. Kan ärendet drivas innan preskriptionstiden löper ut?
  5. Finns det faktisk möjlighet att kunna driva rättsfrågan?
  6. Har GRC talerätt, alltså rätt att driva frågan i domstol?
  7. Har GRC kapacitet att börja utreda ärendet inom sex månader?

Rådgivningen är kostnadsfri.
Vi har tystnadslöfte och du kan även vara helt anonym.
Vid behov kan vi boka tolk.

Läs mer om diskriminering här.

Det finns flera sätt att komma i kontakt med rådgivningen.

Boka besök
Under pandemin sker samtal via video- eller telefonkonferens (t.ex. Skype eller zoom) och behöver också bokas.

Vi kan boka tider via telefon, webbformulär, e-post och brev.

Telefonrådgivning har nummer: 073-856 44 00
Lämna ett kort meddelande samt namn och telefonnummer, så ringer vi upp.

Webbformulär
För att fylla i anmälan om diskriminering genom webbformulär klickar du här.

E-post och brev
Du kan ställa frågor till oss via e-post radgivning@gbgrc.se

Du kan också skicka brev till Antidiskrimineringsbyrån Väst, Första Långgatan 30, 413 27 Göteborg, eller lägga det i vårt brevinkast.
Lämna kontaktuppgifter så vi kan nå dig.

Contact: 

E-mail: radgivning@gbgrc.se
Web: http://gbgrc.se/radgivning/webb/
Phone: 073-856 44 00
Letter: Send to Antidiskrimineringsbyrån Väst, Första Långgatan 30, 413 27 Göteborg.
You can also leave a letter in the slot on the door.
Include contact info where we can reach you.

Rådgivning i olika delar av landet
Vi tar framförallt emot frågor från Västra Götalandsregionen, utom Fyrbodal-området i nordväst som Antidiskrimineringsbyrån i Trollhättan ansvarar för.
Det finns antidiskrimineringsbyråer i flera delar av landet, se här.

Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en statlig myndighet som också ger rådgivning om diskriminering på www.do.se eller rådgivningstelefon på 08- 120 20 700. Läs mer här.