Rådgivning

Rådgivning

Rådgivning i diskrimineringsfrågor

Du som upplever att du är diskriminerad kan få rådgivning av juristerna på GRC.
Vi svarar på frågor om diskrimineringslagens alla diskrimineringsgrunder: etnicitet eller ras, religion eller annan trosuppfattning, kön, könsidentitet eller könsuttryck, sexuell läggning, funktionsnedsättning och ålder.
Läs mer om diskriminering här.

Rådgivningen är kostnadsfri. Vi har tystnadslöfte och du kan även vara helt anonym. Vid behov kan vi boka tolk.

Boka besök
För att komma på besök behöver du boka tid. Innan vi bokar besök vill vi veta vad din fråga handlar om.
Vi tar inte emot besök utan bokning. Samtal via video- eller telefonkonferens (t.ex. Skype) behöver också bokas.

Vi kan boka tider via telefon, webbformulär, e-post och brev.

Telefonrådgivning har nummer: 073-856 44 00
Lämna ett kort meddelande samt namn och telefonnummer, så ringer vi upp.

Webbformulär
För att fylla i anmälan om diskriminering genom webbformulär klickar du här.

E-post och brev
Du kan ställa frågor till oss via e-post radgivning@gbgrc.se

Du kan också skicka brev till Göteborgs rättighetscenter, Första Långgatan 30, 413 27 Göteborg.

Rådgivning i olika delar av landet
Vi tar framförallt emot frågor från Västra Götalandsregionen, utom Fyrbodal-området i nordväst som Antidiskrimineringsbyrån i Trollhättan ansvarar för. Det finns antidiskrimineringsbyråer i flera delar av landet, se här.

Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en statlig myndighet som också ger rådgivning om diskriminering på www.do.se eller rådgivningstelefon på 08- 120 20 700. Läs mer här.