Rådgivning

Anmäl diskriminering via webbformulär

Anmäl diskriminering
 • Du kan anmäla diskriminering till Göteborgs rättighetscenter genom detta webbformulär. Vi har tystnadslöfte och du kan även vara helt anonym. Du behöver dock ange e-post eller telefonnummer om vi ska kunna nå dig.
 • Vi kommer vi att ta kontakt med dig när vi har möjlighet. Det är många som hör av sig till oss. Vi har som mål att ge respons inom två veckor.
 • Beskriv så utförligt som möjligt vad som har hänt och när det hände. Ange om möjligt tid och datum. Om du inte minns exakt när det hände, ange gärna ungefärlig tidpunkt, exempelvis år och månad. Försök få med samtliga tillfällen.
 •   Etnicitet eller ras
    Religion eller annan trosuppfattning
    Kön
    Könsidentitet eller könsuttryck
    Sexuell läggning
    Funktionsvariationer
    Ålder
    Annat