Utbildning

Utbildning

Göteborgs rättighetscenter erbjuder föreläsningar, workshops och längre utbildningar om mänskliga rättigheter, diskriminering, normkritik, intersektionalitet med mera. Vi vänder oss till organisationer, myndigheter och företag med utbildningar som är anpassade för varje målgrupp.

Kontakta Göteborgs rättighetscenter för prisuppgifter för de olika utbildningsinsatserna via utbildning@gbgrc.se.