Utbildning

Utbildning

Behöver  din organisation veta mer om diskrimineringslagen?
GRC:s jurister hjälper er att navigera i lagen och hur den kan användas för att förhindra diskriminering. De ger en professionell och kompetenshöjande föreläsning eller utbildning anpassad efter era behov.

GRC utbildar också  om normkritik som ett effektivt sätt att förebygga diskriminering på exempelvis arbetsplatser.

GRC  utför granskningar av skilda slag med rättighets-, normkritiskt och intersektionellt perspektiv.
Det kan gälla till exempel analyser, utvärderingar och utredningar av arbetsmetoder.

Kontakta Göteborgs rättighetscenter för prisuppgifter för de olika utbildningsinsatserna via utbildning@gbgrc.se.