Aktivitetsbaserade arbetsplatser är en stor trend i arbetslivet. GRC har tillsammans med 14 andra antidiskrimineringsbyråer skrivit om att diskriminerande strukturer…