Tingsrätten nekar Anders bli pappa till sitt barn – är inte gift med mamman

Södertörns tingsrätt nekar den 9 maj 2014 Anders Olsson att bli adoptivfader till Mio trots att han i praktiken redan är pappa. Anders har växt in i rollen som Mios pappa efter att Mios mamma Ida Ljung för fem år sedan bjöd in honom att bli en viktig person i Mios liv. Ida Ljung, stadsdelsnämnden och tingsrätten menar alla att en adoption som gör Anders till juridisk förälder skulle vara till Mios bästa. Tingsrätten vägrar ändå frångå den lagregel från 1917 som bara tillåter gemensam adoption för gifta makar. Anders och Ida har aldrig haft någon parrelation och inte haft någon tanke på att gifta sig. Göteborgs rättighetscenter som driver fallet menar att lagen är diskriminerande.

Mio föddes 2008 av Ida Ljung efter att hon genomförde insemination i Danmark med donator. Hon ville inte leva ett liv i väntan på en partner och bestämde sig därför för att skaffa barn själv. Eftersom Mio bara hade en förälder bjöd Ida in vänner och släktingar för att stödja henne, däribland Anders Olsson. Under åren har Anders växt in i rollen som pappa till Mio och blivit en självklar del i familjen. Anders och Ida har aldrig haft någon parrelation utan är vänner och föräldrapartners. De bestämde sig för att skaffa ytterligare ett gemensamt barn genom hemmainsemination och 2012 föddes Lovi. Anders flyttade till samma gata som Ida knappt 100 meter bort. Barnen bor växelvis hos föräldrarna och alltid tillsammans. De ser sig som likvärdiga föräldrar och ansökte därför om adoption för att Mio skulle få båda som juridiska föräldrar.

– Jag vill att båda barnen ska få samma rättigheter till Anders, säger Ida Ljung. Ingen skulle förlora på det. Är det bara en typ av familj som ska ha rättigheter?

Mio-Anders-och-Lovi-foto-Karin-Olsson.jpg

Skarpnäcks stadsdelsnämnd menar att adoption skulle vara till fördel för Mio. I Föräldrabalken finns däremot kvar en regel från 1917 om att endast gifta makar får adoptera gemensamt, vilket hindrar Anders att bli pappa med mindre än att Ida avstår från att vara mamma. Södertörns tingsrätt skriver att ”(s)ammanfattningsvis kan det konstateras att allt tyder på att ett bifall av Anders Olssons ansökan om adoption av Mio, med en möjlighet att låta Ida Ljung ha kvar sin rättsliga status som förälder till Mio, skulle vara till Mios bästa. Tingsrätten anser sig dock sakna möjlighet att med gällande lagstiftning fatta ett sådant beslut. Anders Olssons ansökan måste därför avslås.”

– Tingsrättens bedömning är hårresande, säger Anders Olsson. Jag skulle vilja höra lagstiftaren berätta för Mio varför han nekas rätt till två föräldrar trots att alla är överens att det skulle vara det bästa för Mio. ”Dina föräldrar är inte gifta” är ju för en femåring ett mycket konstigt argument.

– Det är uppenbart att lagen är förlegad och måste ändras, säger Erik Mägi, jurist på Göteborgs rättighetscenter och familjens ombud. Barnets bästa ska vara en grundbult men som lagen är utformad nu följs inte det eftersom ogifta adoptivföräldrar diskrimineras. Anders och Ida ska inte behöva ingå skenäktenskap för att Mio ska få rättigheter till sin pappa.

Erik Mägi, jurist och ombud 0702-42 44 60, Erik.magi@gbgrc.se
Anders Olsson och Ida Ljung nås genom GRC.
Pressbilder här och här.