Aktuella projekt på GRC

GRC har två pågående projekt för tillfället.
Ett av dem heter De sju diskrimineringsgrunderna ur ett äldreperspektiv och undersöker utsatta gruppers syn på åldrande och jämlikt bemötande i bland annat äldreomsorgen.
Projekt nummer två heter kort och gott Bostadsprojektet och studerar diskriminering på bostadsmarknaden.