Hbtq-frågor i fokus när Oslo besöker Göteborg

GRC och två av GRC:s medlemsorganisationer, RFSL och RFSU, är inbjudna på ett möte 2 november när Oslo stad besöker Göteborgs Stad för ett erfarenhetsutbyte på HBTQ-området. 2017 inrättade Oslo ett råd, liknande Göteborg Stads HBTQ-råd. Nu ska Stolte Oslo, Handlingsplan för för likvärdighet och frihet, oavsett könsuttryck, könsidentitet och sexuell orientering uppdateras och i samband med det sker studiebesöket.