GRC utbildar på Åklagarmyndigheten i Borås

GRC:s jurister och verksamhetsledare utbildar om diskrimineringslagen för åklagare på Åklagarmyndigheten i Borås den 22 november.
Utbildningen är tänkt att ge grundläggande kunskaper om diskrimineringslagen och dess kopplingar till kringliggande lagstiftning och riktlinjer.
Ärenden som gäller diskriminering behandlas vanligen inom civilrätten.
Åklagarmyndigheten utreder och arbetar med brott som finns i brottsbalken (BrB).
den interna organisationen gäller dock diskrimineringslagen, precis som för alla andra arbetsgivare.
Den så kallade bemötandeparagrafen i diskrimineringslagen (2  kap. 17 §) handlar om att offentliganställda inte får diskriminera i mötet med allmänheten. På utbildningen tas normkritik upp som ett förhållningssätt i kommunikation och bemötande av allmänheten och i den interna organsationen. Mer om diskrimineringslagen här.