Utredning om MR-institution på remiss

GRC är remissinstans till den utredning om en oberoende institution för mänskliga rättigheter som lämnades till regeringen hösten 2018.
Även landets övriga byråer är inbjudna till remissrundan.
Statsminister Stefan Löfven sa i sin regeringsförklaring den 21 januari 2019 att en institution ska inrättas