Världsdagen mot rasism

Idag, 21 mars uppmärksammar GRC FN.s Världsdag mot rasism.
Läs mer.
Även FN:s Världsdag om Downs syndrom infaller i dag.
Läs mer.