Ta del av GRC:s utbildningar!

GRC erbjuder flera utbildningar. En av dem heter ”Lär känna diskrimineringslagen” där GRC:s jurister utbildar. Målgrupper kan vara bland annat arbetsgivare, utbildningsväsendet och rättighetbärare.
Frågeställningar som kan tas upp är till exempel:
Vad innebär förbudet mot diskriminering?
Vilket skydd mot diskriminering har du inom olika samhällsområden, exempel arbetslivet?
Vad innebär kravet på aktiva åtgärder för att förbygga diskriminering för arbetsgivare respektive utbildningsanordnare?
GRC ger också utbildningar och workshops om normkritik och normmedvetande.
Normkritik kan bland annat användas som en metod för att synliggöra normer som riskerar att leda till diskriminering.
Vi anpassar utbildningarna till dina/era behov. Kontakta oss för prisuppgifter för de olika utbildningsinsatserna.