Studiebesök från Hulebäck

Elever från Hulebäcksgymnasiet gör årligen studiebesök på GRC.
Det sker när något program har temavecka om mänskliga rättigheter och diskriminering.
I år sker besöket 22 oktober. Den 24 oktober är det FN-dagen.