Ett gott samarbete om könsbekräftande vård

Under året har GRC, tillsammans med Transammans, FPES och RFSL Göteborg, arbetat för att fästa uppmärksamhet på bristerna i den könsbekräftande vården i Västra Götalandsregionen.
Det har resulterat i två seminarier, ett på West Pride och ett på MR-dagarna i Linköping under rubriken Förbättra transvården och minska lidandet.
Därutöver har vi fått igång ett Samverkansmöte Transvård mellan communityt och olika professionerna i vårdkedjan som berör den könsbekräftande vården.
Mötet ska ha regelbundet erfarenhetsutbyte som ska syfta till förbättrad vård i VGR och ökat förtroende mellan communityt och vården.