Granskning av politiken för personer med funktionsnedsättning

Den 3 december lanseras rapporten Respekt för rättigheter? Rapport om hur Sverige lever upp till konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Rapporten innehåller omfattande kritik av politiken på området, men också 134 förslag till förbättringar. Den är civilsamhällets granskning av hur Sverige efterlever funktionsrättskonventionen. GRC är en av organisationerna som står bakom. Rapporten kommer att finnas på Funktionsrätt Sveriges hemsida den 3 december.