GP om förlikning mellan GRC och Göteborgs Stad

Under våren drev GRC ett ärende som gäller bristande tillgänglighet på en aktivitetsbaserad arbetsplats  i Göteborgs Stad.
En förlikning ingicks och GRC:s klient fick en ersättning och en stationär arbetsplats.
”Det framgick ganska tydligt att det inte fanns så hög kunskap om vilka behov som kan finnas för personer som faller utanför funktionsnormen.
För att inga andra ska utsättas för detta behöver kunskapsnivån hos HR-personalen vid förvaltningen höjas”, säger Carin Apelmo, jurist på GRC
Läs mer: https://www.gp.se/nyheter/göteborg/muskelsjuk-förväntades-släpa-runt-utrustning-dagligen-1.28574011