Om Richard Magito Brun på Wikipedia

Richard Magito Brun var vice ordförande i Antidiskrimineringsbyrån Väst (tidigare Göteborgs rättighetscenter – mot diskriminering) under lång tid och var också en av föreningens grundare.
Richard hade en unik mångsidighet och stora kunskaper, inte minst om rättighetsfrågor i allmänhet och nationella minoriteter i synnerhet.
På Wikipedia finns en fyllig levnadsbeskrivning: https://sv.wikipedia.org/wiki/Richard_Magito_Brun