Vi söker unga röster

Antidiskrimineringsbyrån Väst (tidigare Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering) undersöker just nu hur corona påverkar framtidstron
hos unga vuxna oavsett

kön
könsöverskridande identitet eller uttryck
etnisk tillhörighet
religion eller annan trosuppfattning
funktionsnedsättning
sexuell läggning
ålder

Vi söker dig mellan 18 och 21 år som vill svara på några frågor utifrån något, eller flera, av dessa perspektiv.
Frågorna är inrikatade på framtidsplaner/tankar om studier, arbete och bostad före corona och nu under pandemin.

Alla svar anonymiseras och personuppgifter raderas när undersökningen är färdig.

Om du skulle vilja svara på frågorna på ett formulär kan du klicka på länken nedan.

https://forms.gle/3WHusj6P1VkuogjU8

Vill du medverka och/eller veta mer?

Kontakta på mejl: maria.jacobson@gbgrc.se, eller på telefon: 072 002 10 21