Diskriminering

Inom utbildning

Personal på din utbildning får inte diskriminera dig som är skolelev, student eller studerar på annan utbildning, till exempel folkhögskola. Även barn och elever i förskolan eller i skolbarnsomsorgen är skyddade mot diskriminering.

Du kan anmäla diskriminering om du är elev i grundskolan, gymnasieskolan, särskolan, sameskolan, går på sfi, specialskola, komvux eller särvux. Du som är student på högskola eller universitet eller studerar på till exempel folkhögskola, tar en kurs på ett studieförbund eller går någon annan typ av organiserad utbildning kan också anmäla diskriminering. Även barn och elever i förskolan och skolbarnsomsorgen (fritids) är skyddade mot diskriminering.

Du som söker till en utbildning kan också anmäla diskriminering.

Exempel på diskriminering i skolan, högskolan eller på annan utbildning

Det här är exempel på vad som kan vara diskriminering inom utbildning.

  • Om du inte får fortsätta med dina studier efter studieuppehåll och det har samband med din graviditet.
  • Om en lärare trakasserar dig och det har samband med att du är transvestit.
  • Om en högskola alltid har tentor under dina religiösa högtider.
  • Om du som tjej inte får gå på skoldans tillsammans med din tjej.
  • Om du inte får vara med i undervisningen för att du har ADHD.
  • Om en lärare tafsar på dig.
  • Om du som har huvudduk inte får vara med på gymnastiken.
  • Om en folkhögskola utan godtagbart syfte bara antar personer i tjugoårsåldern till en utbildning.
  • Om ett studieförbund inte antar dig till en kurs och det har samband med att du har en synskada.
  • Om läraren på en kurs ständigt vänder sig till dig som öppet bisexuell med kommentarer som ”bisexuella är lite veliga, eller hur?”.

Om du som går på högskola och har en funktionsnedsättning upplever att lokalerna inte är tillgängliga, kan du anmäla det. Det kan till exempel handla om att det saknas ramper eller hörselslingor. Motsvarande skydd i diskrimineringslagen saknas idag för andra skolformer.

Föräldrar eller vårdnadshavare till förskolebarn eller skolelever under 18 år kan också göra en anmälan för sitt barns räkning.

Se även DO:s information riktad till elever här.

Källa: do.se/sv/Diskriminerad/Utbildning/