Dagen för mänsklig solidaritet

Äger rum: 2018-12-20

Dagen för mänsklig solidaritet handlar till stor del om utrotande av fattigdom. den infaller 20 december.
https://undocs.org/A/RES/60/209