EU-rättigheter fyller 10 år

Äger rum: 2019-12-01

EU:s Fundamental Rights Charter blev antagen som juridiskt bindande för tio år sedan. Det finns en mängd rapporter att läsa om hur det går med rättighetsarbetet.