FN-dagen

Äger rum: 2018-10-24

FN:s stadga om de mänskliga rättigheterna började gälla den 24 oktober 1945. Sedan 1948 firas årsdagen och det året formulerades stadgan om till den Allmänna deklarationen om de mänskliga rättigheter.
http://www.un.org/en/events/unday/