Världsautismdagen

Äger rum: 2020-04-02

Den 2 april uppmärksammas Världsautismdagen som utropades av FN 2008.
Även andra neurovariationer inkluderas.