Yom kippur – försoningsdagen

Äger rum: 2018-09-18

Försoningsdagen inom judendomen, den viktigaste högtidsdagen.