Projekt & kampanjer

Normkritiskt integrationsarbete

Logo_norm

Syfte

  1. Att utveckla medverkande organisationers interna integrationsarbete så att organisationerna ökar sina möjligheter att vara tillgängliga för alla och inte riskerar att exkludera vissa grupper.
  2. Att organisationernas erfarenheter av utvecklingsarbetet ska kunna spridas som goda exempel till civilsamhället.

 

Mål

  1. Medverkande organisationer ska ha genomfört stora förbättringar av och tagit fram en handlingsplan för sitt interna integrationsarbete under projektperioden.
  2. Det framgångsrika utvecklings- och förbättringsarbetet som har genomförts i organisationerna ska dokumenteras, sammanställas och spridas som goda exempel på modeller, metoder och verktyg för ideella organisationers interna integrationsarbete.

 

Projektets målgrupp

Integrationsdialogen Göteborg

Sedan hösten 2012 finns Nätverket Integrationsdialogen Göteborg. Nätverket består av olika aktörer arbetar och engagerar sig i integration- och flyktingfrågor.

 

Samverkanspartners

Kvinnofolkhögskolan.

 

Metod

Projektet genomförs i nära samverkan med deltagande organisationer, både i grupp och enskilt. Projektet kommer att använda konferenser, utbildningsinsatser, workshops, utvärderingar, intervjuer, SWOT-analyser, övningsuppgifter, erfarenhetsutbyten, studiebesök och framtagande och genomförande av handlingsplaner som metoder.