Rådgivning

Diskriminerings-ombudsmannen

Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en myndighet med ansvar för att diskrimineringslagen följs. DO tar emot anmälningar om de förbud mot diskriminering och trakasserier som finns i diskrimineringslagen. DO tar även emot anmälningar från föräldralediga som anser att de blivit sämre behandlade i samband med föräldraledighet. DO kan driva ett ärende om diskriminering i domstol eller till en förlikning. DO driver alltså inte alla ärenden rättsligt. DO arbetar också övergripande mot diskriminering i samhället.

Göteborgs rättighetscenter samarbetar i vissa frågor med DO, men är fristående gentemot myndigheter.

Läs mer om DO här.