MR-arbetet riskerar nedprioritering

Antidiskrimineringsbyrån Väst skriver idag till Göteborgs stads kommunstyrelseledamöter samt stadsdirektör Eva Hessman att vi ser allvarligt på att stadens  MR-avdelning har avvecklats i samband med omorganisationen.
Ansvarsfördelningen i MR-arbetet är oklart vilket kan leda till att området nedprioriteras.

Ta del av hela skrivelsen!

Antidiskrimineringsbyrån Väst (tidigare Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering)_Skrivelse till Kommunstyrelsen