Diskriminering

Inom arbetslivet

Diskrimineringslagen skyddar dig mot diskriminering på jobbet.Din arbetsgivare får inte diskriminera eller trakassera dig som är anställd, arbetssökande, prao-elev eller praktikant.
Även du som är inhyrd och inlånad personal har ett skydd mot diskriminering.
Du får inte heller diskrimineras om du går till en arbetsförmedling eller deltar på en kurs där.
Skyddet gäller dessutom i kontakten med ditt fackförbund eller en arbetsgivarorganisation.
Du är skyddad mot diskriminering om du söker bidrag för att starta eget
eller om du exempelvis ansöker om legitimation för yrkesbehörighet.
Även i kontakten med din arbetslöshetskassa finns skydd mot diskriminering.
Du får heller inte  missgynnas i samband med föräldraledighet

Exempel på diskriminering och missgynnande i arbetslivet

 • Du har lägre lön än en arbetskamrat med lika eller likvärdigt arbete
  och om du tror att det har samband med ditt kön
 • Du får komma på arbetsintervju men får inte jobbet trots goda meriter.
  Du misstänker att det har att göra med att arbetsgivaren reagerat på att du som man kommit i kvinnokläder
 • Du får inte komma på intervju trots att du har bra meriter för att arbetsgivaren på grund av ditt namn
  uppfattar att du har annan etnisk tillhörighet än svensk
 • Din arbetsgivare kallar dig för ”fjollan” eller ”bögen”.
  När du tar illa upp säger hen att ”det ju bara är på skämt” och att folk måste lära sig att ”slappna av” lite
 • Du har sökt en högre tjänst på din arbetsplats men inte fått den.
  Du tror att det har samband med att du använder rullstol
 • Din arbetsgivare säger att du visserligen har rätt kvalifikationer men att du är ”för ung” för att bli chef
 • Du ”kom inte med” i lönerevisionen när du var föräldraledig
 • Du får inte ett bidrag till att starta en näringsverksamhet för att du anses vara för gammal
 • Din provanställning avbröts när du blev gravid
 • Under en anställningsintervju får du frågan om du har aids.
  Du misstänker att fatt du för frågan för att du är afrosvensk
 • Din partner av samma kön blir inte medbjuden på personalfester,
  trots att heterosexuella arbetskamrater får ta med sig sina partners
 • Du får sämre lön än andra anställda och du anar att det har samband med att du har en synnedsättning
 • Din arbetsgivare gör ovälkomna sexuella närmanden
 • En arbetsförmedling förmedlar inte jobb åt dig
 • eftersom den menar att företagen inte vill ha personer med annan etnisk tillhörighet än svensk

Källa: do.se/sv/Diskriminerad/Arbetslivet/