Diskriminering

Inom arbetslivet

Diskrimineringslagen skyddar dig mot diskriminering på jobbet. Din arbetsgivare får inte diskriminera eller trakassera dig som är anställd, arbetssökande, prao-elev eller praktikant. Även du som är inhyrd och inlånad har ett skydd mot diskriminering. Du är också skyddad mot diskriminering om du går till en arbetsförmedling eller deltar på en kurs där, i kontakten med ditt fackförbund eller en arbetsgivarorganisation, om du ska starta eget och söker bidrag, när du ansöker om exempelvis legitimation för yrkesbehörighet och i kontakten med din arbetslöshetskassa. Du är även skyddad mot missgynnade i samband med din föräldraledighet

Exempel på diskriminering i arbetslivet

Det här är exempel på vad som kan vara diskriminering eller missgynnande i arbetslivet.

 • Du har lägre lön än en arbetskamrat med lika eller likvärdigt arbete och du tror att det har samband med ditt kön.
 • Du får komma på arbetsintervju, men får inte jobbet trots goda meriter. Du misstänker att det har att göra med att arbetsgivaren reagerat på att du som man kommit i kvinnokläder.
 • Du får inte komma på intervju trots att du har bra meriter för att arbetsgivaren på grund av ditt namn uppfattar att du har annan etnisk tillhörighet än svensk.
 • Din arbetsgivare kallar dig för ”fjollan” eller ”bögen”. När du tar illa upp säger hon att ”det ju bara är på skämt” och att folk måste lära sig att ”slappna av” lite.
 • Du har sökt en högre tjänst på din arbetsplats men inte fått det. Du misstänker att det har samband med att du använder rullstol.
 • Din arbetsgivare säger att du visserligen har kvalifikationerna, men att du är ”för ung” för att bli chef.
 • Du ”kom inte med” i lönerevisionen när du var föräldraledig.
 • Du får inte ett bidrag till att starta en näringsverksamhet för att du anses vara för gammal.
 • Din provanställning avbröts när du blev gravid.
 • Under en anställningsintervju får du frågan om du har aids. Du misstänker att frågan har samband med att du är afrosvensk.
 • Din partner av samma kön blir inte medbjuden på personalfester, trots att dina arbetskamrater som är heterosexuella får ta med sig sina partners.
 • Du får sämre lön än andra anställda och du misstänker att det har samband med att du har en synnedsättning.
 • Din arbetsgivare gör ovälkomna sexuella närmanden.
 • En arbetsförmedling förmedlar inte jobb åt dig eftersom den menar att företagen inte vill ha personer med annan etnisk tillhörighet än svensk.

Källa: do.se/sv/Diskriminerad/Arbetslivet/