Diskriminering

Inom arbetslivet

Diskrimineringslagen skyddar mot diskriminering på jobbet. En arbetsgivare får inte diskriminera eller trakassera en anställd, arbetssökande, prao-elev eller praktikant.
Även inhyrd och inlånad personal har ett skydd mot diskriminering.
Ingen får inte heller diskrimineras vid besök på en arbetsförmedling eller deltagande på en kurs där.
Skyddet gäller dessutom i kontakten  fackförbund eller en arbetsgivarorganisation.
Skyddet mot diskriminering gäller när en person söker bidrag för att starta eget eller exempelvis ansöker om legitimation för yrkesbehörighet.
Även i kontakten med en arbetslöshetskassa finns skydd mot diskriminering.

Exempel på diskriminering och missgynnande i arbetslivet:

  • En person har lägre lön än en arbetskamrat med lika eller likvärdigt arbete
    och om det har samband med ditt kön
  • En person får inte komma på intervju trots goda meriter för att arbetsgivaren uppfattar att personens namn antyder en annan etnisk tillhörighet än svensk
  • En arbetsgivare kallar någon för ”fjolla” eller ”bögen”. När personen tar illa upp hävdar arbetsgivaren att ”det var ju bara på skämt” och att folk måste lära sig att ”slappna av” lite
  • En person har sökt en högre tjänst på sin arbetsplats men inte fått den och tror att det har samband med att personen använder rullstol
  • En arbetsgivare säger att en person visserligen har rätt kvalifikationer men att du är ”för ung” för att bli chef

Du får heller inte  missgynnas i samband med föräldraledighet.
Läs mer om missgynnande i samband med földraledighet här: http://gbgrc.se/diskriminering/arbetslivet/diskriminering-och-missgynnande-av-foraldralediga/

GRC erbjuder skräddarsydda utbildningar om icke-diskriminering och aktiva åtgärder.
Välkommen att kontakta oss för att diskutera upplägg! 
utbildning@gbgrc.se