Länkar

Länkar

Här följer en länksamling till olika organisationer och myndigheter som är verksamma inom området diskriminering och mänskliga rättigheter. Länksamlingen kommer att uppdateras kontinuerligt.

Göteborgs rättighetscenters medlemsorganisationer
Göteborgs rättighetscenter är uppbyggt av medlemsorganisationer.

Sveriges Antidiskrimineringsbyråer (SADB)
Göteborgs rättighetscenter ingår i Sveriges Antidiskrimineringsbyråer, ett nätverk av ideella antidiskrimineringsbyråer.

Diskrimineringsombudsmannen (DO)
Diskrimineringsombudsmannen är en myndighet med ansvar för att diskrimineringslagen följs.

Övriga organisationer
Ytterligare organisationer som Göteborgs rättighetscenter samarbetar med.

Övriga myndigheter
Ytterligare myndigheter som Göteborgs rättighetscenter samarbetar med.