LÄNKAR

LÄNKAR

Här följer en länksamling till olika organisationer och myndigheter som är verksamma inom området diskriminering och mänskliga rättigheter. Länksamlingen kommer att uppdateras kontinuerligt.

Göteborgs rättighetscenters medlemsorganisationer
Göteborgs rättighetscenter är uppbyggt av medlemsorganisationer.

Diskrimineringsombudsmannen (DO)
Diskrimineringsombudsmannen är en myndighet med ansvar för att diskrimineringslagen följs.

Övriga myndigheter
Ytterligare myndigheter som Göteborgs rättighetscenter samarbetar med.