Länkar

Sveriges antidiskrimineringsbyråer

Göteborgs rättighetscenter är medlemmar i den nationella organisationen Sveriges Antidiskrimineringsbyråer (SADB).

Sveriges Antidiskrimineringsbyråer är en nationell organisation som bildades 2015. Medlemmar är landets ideella antidiskrimineringsbyråer som lokalt och regionalt verkar för mångfald, likabehandling och jämställdhet. Alla byråer är fristående, men har samma uppdrag och samarbetar med varandra och med Diskrimineringsombudsmannen (DO). Antidiskrimineringsbyråerna är även religiöst och partipolitiskt obundna.

Det finns lokala antidiskrimineringsbyråer från Norrbotten till Skåne. Om du upplever att du har blivit utsatt för diskriminering kan du vända dig till närmaste antidiskrimineringsbyrå för stöd och hjälp.

Luleå: Rättighetscentrum Norrbotten

Umeå: Rättighetscentrum Västerbotten

Sundsvall/Östersund: Diskrimineringsbyrån CMR Västernorrland & Jämtland

Falun: Rättighetscentrum Dalarna

Uppsala: Diskrimineringsbyrån Uppsala (DU)

Stockholm: Byrån för lika rättigheter

Stockholm: Antidiskrimineringsbyrån Stockholm Syd

Eskilstuna: Diskrimineringsbyrån Humanitas

Örebro: Örebro Rättighetscenter mot diskriminering

Norrköping: Byrån mot diskriminering i Östergötland

Karlstad: Antidiskrimineringsverksamheten, Brottsförebyggande centrum

Trollhättan: Antidiskrimineringsbyrån i Trollhättan

Kalmar: Antidiskrimineringsbyrån Sydost

Helsingborg: Antidiskrimineringsbyrån i Helsingborg

Malmö: Malmö mot diskriminering