LÄNKAR

Antidiskrimineringsbyråer i Sverige

I olika regioner i Sverige finns antidiskriminieringsbyråer. Alla har samma uppdrag och samarbetar med varandra och med Diskrimineringsombudsmannen (DO). Antidiskrimineringsbyråerna är även religiöst och partipolitiskt obundna.

Det finns lokala antidiskrimineringsbyråer från Norrbotten till Skåne. Om du upplever att du har blivit utsatt för diskriminering kan du vända dig till närmaste antidiskrimineringsbyrå för stöd och hjälp.

Luleå: Rättighetscentrum Norrbotten

Umeå: Rättighetscentrum Västerbotten

Sundsvall/Östersund: Diskrimineringsbyrån CMR Västernorrland & Jämtland

Falun: Rättighetscentrum Dalarna

Uppsala: Diskrimineringsbyrån Uppsala (DU)

Stockholm: Antidiskrimineringsbyrån Stockholm Norr

Stockholm: Antidiskrimineringsbyrån Stockholm Syd

Eskilstuna: Diskrimineringsbyrån Humanitas

Örebro: Örebro Rättighetscenter mot diskriminering

Norrköping: Byrån mot diskriminering i Östergötland

Karlstad: Antidiskrimineringsverksamheten, Brottsförebyggande centrum

Trollhättan: Integrationsforum mot rasism/Antidiskrimineringsbyrån Trollhättan

Kalmar: Antidiskrimineringsbyrån Sydost

Helsingborg: Antidiskrimineringsbyrån i Helsingborg

Malmö: Malmö mot diskriminering