Om oss

Om oss

Göteborgs rättighetscenter – mot diskriminering

Göteborgs rättighetscenter – mot diskriminering (GRC) är en antidiskrimineringsbyrå för västra Sverige.

Våra mål
GRC har som syfte att verka för de mänskliga rättigheterna samt ett samhälle präglat av mångfald och respekt för människors olikheter, fritt från förtryck, fördomar och diskriminering. Föreningen ska verka för rättvis behandling av alla människor och motverka diskriminering på grund av etnicitet eller ras, religion eller annan trosuppfattning, kön, könsidentitet eller könsuttryck, sexuell läggning, olika fysiska, psykiska eller intellektuella funktionsvariationer samt ålder.

Läs mer om mänskliga rättigheter och diskriminering här.

Våra uppdrag
GRC erbjuder kostnadsfri juridisk rådgivning och hjälper personer som utsatts för diskriminering att få upprättelse. Vi skapar även opinion och håller utbildningar om likabehandling, diskriminering samt hur olika normer och maktstrukturer samverkar.

Läs mer om vår rådgivning, våra utbildningar och våra projekt och kampanjer.
Läs mer om vår verksamhet här.

Fristående ideell förening
GRC är en fristående ideell förening, uppbyggt av olika medlemsorganisationer som arbetar för mänskliga rättigheter och likabehandling. Enskilda personer kan bli stödmedlemmar.

Vi får bidrag från Göteborgs Stad och Ungdomsstyrelsen. Vi samarbetar med Sveriges Antidiskrimineringsbyråer (SADB) och Diskrimineringsombudsmannen (DO).

Läs mer om medlemskap, om SADB och om DO.
Läs mer om våra medlemsorganisationer, om våra stadgar och vår styrelse.

Lediga tjänster
Läs mer om våra lediga tjänster här.

Hemsidans tillgänglighet utvecklas
Vi arbetar med att utveckla vår hemsida för ökad tillgänglighet, till exempel översättning till olika språk, lättläst svenska och filmer på teckenspråk.