OM GRC

OM GRC

Göteborgs rättighetscenter – mot diskriminering

Göteborgs rättighetscenter – mot diskriminering (GRC) är en antidiskrimineringsbyrå för västra Sverige.

GRC verkar för

  • De mänskliga rättigheterna
  • Ett samhälle präglat av mångfald och respekt för människors olikheter
  • Frihet från förtryck, fördomar och diskriminering
  • Rättvis behandling av alla människor
  • Motverka diskriminering på grund av etnicitet eller ras, religion eller annan trosuppfattning, kön, könsidentitet eller könsuttryck, sexuell läggning, olika fysiska, psykiska eller intellektuella funktionsvariationer samt ålder

Läs mer om mänskliga rättigheter och diskriminering här.

GRC:s uppdrag

  • Kostnadsfri juridisk rådgivning och hjälper personer som utsatts för diskriminering att få upprättelse
  • Skapar opinion
  • Utbildar om likabehandling, diskriminering samt om hur olika normer och maktstrukturer samverkar

Läs mer om vår rådgivning, våra utbildningar och våra projekt och kampanjer.

Fristående ideell förening
GRC är en fristående ideell förening med en styrelse vald i god demokratisk ordning.
Föreningen består av medlemsorganisationer som arbetar för mänskliga rättigheter och likabehandling. Enskilda personer kan bli stödmedlemmar.

GRC får bidrag från Göteborgs Stad och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.
GRC samarbetar med Diskrimineringsombudsmannen (DO).

Läs mer om medlemskap och om DO.
Läs mer om våra medlemsorganisationer, om våra stadgar och vår styrelse.

Lediga tjänster
GRC har för närvarande inga lediga tjänster.

Hemsidans tillgänglighet utvecklas
Hemsidan håller på att utvecklas för ökad tillgänglighet.