OM GRC

OM GRC

Göteborgs rättighetscenter – mot diskriminering

Göteborgs rättighetscenter – mot diskriminering (GRC) är en antidiskrimineringsbyrå för västra Sverige.

Föreningens ändamål är att verka för de mänskliga rättigheterna samt ett samhälle präglat av mångfald och respekt för människors olikheter, fritt från förtryck, fördomar och diskriminering. Vi verkar för att motverka strukturella hinder.

Föreningen skall verka för rättvis behandling av alla människor och motverka diskriminering oavsett

• Kön
• Könsöverskridande identitet eller uttryck
• Etnisk tillhörighet
• Religion eller annan trosuppfattning
• Funktionsnedsättning
• Sexuell läggning
• Ålder

Läs mer om mänskliga rättigheter och diskriminering här.

GRC:s uppdrag

  • Kostnadsfri juridisk rådgivning och hjälper personer som utsatts för diskriminering att få upprättelse
  • Skapar opinion
  • Utbildar om likabehandling, diskriminering samt om hur olika normer och maktstrukturer samverkar

Läs mer om vår rådgivning, våra utbildningar och våra projekt och kampanjer.

Fristående ideell förening
GRC är en fristående ideell förening med en styrelse vald i god demokratisk ordning.
Föreningen består av medlemsorganisationer som arbetar för mänskliga rättigheter och likabehandling. Enskilda personer kan bli stödmedlemmar.

GRC får bidrag från Göteborgs Stad och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.
GRC samarbetar med Diskrimineringsombudsmannen (DO).

Läs mer om medlemskap och om DO.
Läs mer om våra medlemsorganisationer, om våra stadgar och vår styrelse.

Lediga tjänster
GRC har för närvarande inga lediga tjänster.

Hemsidans tillgänglighet utvecklas
Hemsidan håller på att utvecklas för ökad tillgänglighet.